Novinky

AGEL vyšší odborná škola zdravotnická otevírá kvalifikační vzdělávací kurzy v Olomouckém kraji

27.10.2023

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická otevírá svůj první akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář v Olomouckém kraji. Vzhledem k obsahové náplni kurzu získá absolvent kompetence pro práci ve zdravotnických, lázeňských nebo lékárenských zařízeních. Po úspěšném ukončení kurzu obdrží absolventi Osvědčení k výkonu nelékařského zdravotnického povolání Sanitář.


Letní pohodu vyměnili za brigády v nemocnicích. Žáci AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické prohlubují svou praxi i během léta

7.8.2023

Místo toho, aby si užívali léto s kamarády u vody a těšili se z volných letních dnů, nastoupila řada žáků AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické „do služby“ v nemocnicích a sociálních zařízeních v Moravskoslezském, ale i v Olomouckém kraji.


Provozní doba sekretariátu v době letních prázdnin

4.7.2023

V období od 24. 7. do 25. 8. 2023 bude provoz sekretariátu v době od 7:30 do 12:00 hod.


Potvrzení o studiu pro první ročníky 2023

4.7.2023

Žákům prvních ročníků bude vydáváno potvrzení o studiu na sekretariátu školy od pátku 1. 9. 2023, případně první školní den (4. 9. 2023).


V oblibě je kombinované studium, říká vedoucí AGEL Vyšší odborné školy zdravotnické

20.6.2023

AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická působí ve třech městech, a to v Ostravě, Českém Těšíně a v Přerově. Letos zaslalo přihlášku ke studiu ve školním roce 2023/2024 téměř 160 uchazečů. Většina uchazečů se hlásí na kombinovanou formu studia.


Nakoukněte do nové AGEL Vyšší odborné školy zdravotnické v Přerově

23.3.2023

Vyšší odborná škola zdravotnická v Přerově, jejíž zřizovatelem je společnost AGEL, se připravuje na již třetí školní rok v budově na náměstí Přerovského povstání v centru města. Na pátek 31. března zve všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří.


Den otevřených dveří - 31. března 2023

2.2.2023

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. si Vás dovolují pozvat na Den otevřených dveří.


Studentům AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické pomáhá při studiu virtuální realita

15.12.2022

Žhavou novinkou AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě i v Českém Těšíně je pořízení nových brýlí pro virtuální realitu od společnosti VR Medical. Virtuální realita nabízí jedinečnou šanci využít během studia výhody moderní technologie a umožňuje jednoduše a zábavně lépe pochopit výuku zejména v hodinách ošetřovatelství.


Studenti AGEL Vyšší odborné školy zdravotnické v Přerově mají více prostoru ke studiu

6.9.2022

Vyšší odborná škola zdravotnická, jejíž zřizovatelem je společnost AGEL, zahájila v září již druhý školní rok v budově na náměstí Přerovského povstání v centru města. Škola byla slavnostně otevřena v loňském roce za přítomnosti olomouckého arcibiskupa Mons. Jan Graubnera, který přímo v prostorách zrekonstruované budovy v centru města požehnal tolik potřebné škole. Škola se pomalu rozrůstá a od letošního září mají studenti k dispozici další dvě patra učeben, včetně přednáškové auly.


Šest let uteklo jako voda, říká ředitel AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

1.9.2022

AGEL Střední zdravotnická škola v Ostravě přivítala své první studenty v roce 2017. Tehdy do prvního ročníku v Ostravě nastoupilo ke studiu celkem 90 žáků. Nyní má škola více než 630 žáků a studentů a působí celkem ve třech městech. Během šesti let absolvovalo kvalifikační kurzy Sanitář a Ošetřovatel více než 160 kurzistů, přičemž řada z nich si našla nové zaměstnání nebo postoupila v kariérním růstu. V posledních dvou letech úspěšně odmaturovalo téměř 160 žáků v Ostravě a Českém Těšíně


Žáci AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické vyměnili prázdniny za nemocnice a domovy pro seniory

23.8.2022

Letní pohodu a nic nedělání vyměnila řada žáků AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické za brigády a výpomoc v nemocnicích nebo v jiných zdravotnických a sociálních zařízeních.


Zájem o zdravotnickou školu roste i mezi kluky, říká ředitel AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

27.6.2022

Stále rostoucí zájem o zdravotnické obory zaznamenává AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, která působí v Ostravě, Českém Těšíně a Přerově. Přihlášky k přijímacímu řízení pro rok 2022/2023 poslalo více než 440 uchazečů. V letošním roce škola zaznamenala také enormní zájem ze strany kluků.


Těšínská osmička 2022

7.3.2022

Zaběhněte si s NADACÍ AGEL 8km trasu Třinec – Český Těšín a podpořte dobrou věc.


Den otevřených dveří - 14. března 2022

22.2.2022

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. si Vás dovolují pozvat na Den otevřených dveří.


Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

5.1.2022

Vážení rodiče, od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí.


Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 3. 1. 2022

29.12.2021

Vláda ČR schválila dne 22. prosince 2021 následující mimořádná opatření.


Informace k povinnosti očkování proti nemoci covid-19 pro školy, žáky a studenty

23.12.2021

Dne 10. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 466/2021 Sb., která upravuje vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela zakotvuje v ustanovení § 10a zvláštní očkování proti nemoci covid-19 u vybraných skupin fyzických osob, mezi které jsou také zařazeny osoby připravující se na výkon zdravotnického povolání u poskytovatele zdravotních služeb nebo osoby připravující se na výkon odborné činnosti podle § 115 zákona o sociálních službách1, pokud konají praktickou výuku u poskytovatele sociálních služeb v sociální službě.


Nové, důležité informace pro školy a školská zařízení – od 14.12.2021 a 3.1. 2022

13.12.2021

Aktuální informace k testování, očkování a dalším opatřením.


Olomoucký arcibiskup požehnal nové AGEL Vyšší odborné škole zdravotnické v Přerově

9.9.2021

Slavnostního otevření se ve středu 8. září dočkala nová AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická v Přerově, do níž nastoupilo ve školním roce 2021/2022 40 studentů oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Historické události se zúčastnil i olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, který přímo v prostorách zrekonstruované budovy v centru města požehnal tolik potřebné škole i jejím studentům a pedagogům.


40 studentů nastoupilo v Přerově do nové AGEL Vyšší odborné školy zdravotnické. Mají možnost využít i stipendijní program

1.9.2021

S prvním zářijovým dnem se otevřela v Přerově AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická a do prvního roku studia nastoupilo celkově 40 studentů. Zřizovatelem je společnost AGEL, která patří k největším poskytovatelům zdravotnické péče v České republice. Nejen Olomoucký kraj dlouhodobě trápí nedostatek zdravotnického personálu.


Informace pro studenty - 1. září 2021

31.8.2021

1. 9. 2021 se studenti prokáží:


Organizace výuky 1.-3. září 2021

26.8.2021

Všichni s sebou: Potvrzení o covid očkování/prodělání covid do 180 dnů/ negativní test


Vyhlašujeme 2. kolo PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

9.8.2021

obor Diplomovaná všeobecná sestra - DENNÍ FORMA


AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická se těší velkému zájmu o studium. První studenti nastoupí v září do nové pobočky školy v Přerově

12.7.2021

AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická, která působí v Ostravě, Českém Těšíně a od září nově i v Přerově se těší rostoucímu zájmu o studium. Přihlášky k přijímacímu řízení pro rok 2021/2022 poslalo celkem 192 uchazečů.


Online Dny otevřených dveří 21. května

17.5.2021

AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická si Vás dovolují pozvat na Dny otevřených dveří ON-LINE.


Nová AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická v Přerově přivítá v září své první studenty, přihlášky přijímá již nyní

30.4.2021

V cílové rovince jsou přípravy otevření nové AGEL Vyšší odborné školy zdravotnické v Přerově, která přivítá své první studenty v září letošního roku. Do prezenční i kombinované formy studia v oboru Diplomovaná všeobecná sestra se mohou zájemci hlásit již nyní. Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení škola přijímá do 31. května.


Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz