Uchazeči o studium

O přijímacím řízení

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

Otevírané obory pro školní rok 2024/2025 a jejich kapacita:

Forma studia Přerov  Ostrava Český Těšín
53-41-N/1 Diplomovaná všeobecná sestra (kombinovaná forma) 25 studentů 20 0
53-41-N/1 Diplomovaná všeobecná sestra (denní forma) 20 studentů 0 20
 

​Studium bude zahájeno při minimální počtu (10) studentů ve studijní skupině.

 • KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA - základní informace ke stažení ZDE
 • DENNÍ FORMA STUDIA - základní informace ke stažení ZDE

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je do 31. 5. 2024
Přijímací řízení pro 1. kolo pro školní rok 2024/25 se koná 24. 6. 2024


Zápis do 1. ročníku proběhne 1. 7. 2024

INFORMACE K ZÁPISU KE STUDIU 

Výsledky přijímacího řízení budou uveřejněny na webových stránkách školy – jednotlivých pracovišť – předpokládaný termín (bude upřesněn)

Termíny náhradního / doplňujícího zápisu do 1.ročníku:

Přerov - (bude upřesněn)

S sebou
 • psací potřeby, 1ks průkazové fotografie, 350,-Kč na ISIC 

Dozvíte se: 

 • informace k organizaci školního roku 2024/2025
 • informace ke školnému – částka, účet, termíny splatnosti 

V případě, že se zápisu nemůžete osobně zúčastnit, lze s plnou mocí vyslat osobu blízkou, aby zápis provedla. 

Případné dotazy zasílejte na email: hana.pokorna@szs.agel.cz. 


Obor Diplomovaná všeobecná sestra -  53-41-N/1

Forma studia denní, 3-leté
Způsob ukončení absolutorium
Dosažený stupeň vzdělání vyšší odborné vzdělání
Výše školného 2.000,- Kč / půl roku

 

Forma studia kombinované, 3,5-leté
Způsob ukončení absolutorium
Dosažený stupeň vzdělání vyšší odborné vzdělání
Výše školného 2.000,- Kč / půl roku

Certifikace

 • vysvědčení o absolutoriu + diplom absolventa vyšší odborné školy
 • absolvent je oprávněn užívat titul diplomovaný specialista (DiS) psaný za jménem
 • způsob ukončení studia: závěrečná zkouška - absolutorium, jehož součástí je absolventská práce a její obhajoba

Základní informace pro uchazeče o studium

 • absolvent/absolventka oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra je oprávněn užívat označení odbornosti diplomovaná všeobecná sestra
 • absolvent studijního oboru všeobecná diplomovaná sestra najde uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení: jako diplomovaná všeobecná sestra ve zdravotnických zařízeních, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče, ambulantních složkách státních a privátních, v lázeňských zařízeních, v terénní i domácí zdravotní péči

Kdo může být uchazečem o studium

 • studium je určeno absolventům jakékoli střední školy, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku a splňují zdravotní kritéria.