Uchazeči o studium

Kritéria přijetí ke studiu

Kritéria pro přijetí uchazečů stanovená ředitelem školy

PLATNÉ PRO OBĚ FORMY STUDIA

 Kritéria přijímacího řízení na obor, která jsou platná pro všechna kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

  • V případě, že bude na daný obor přihlášeno méně uchazečů, než je stanovený počet míst k přijetí, přijímací test a pohovor se konat nebude a všichni uchazeči budou přijati na základě podané přihlášky ke studiu a doložení maturitního vysvědčení.

 V přijímacím řízení budou hodnoceny počty bodů:

  1. výsledky maturitní zkoušky (min. doložit potvrzení ze školy o splněné maturitní zkoušce)
  2. výsledky předchozího vzdělávání vyjádřené na vysvědčení ze střední školy (konec 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku)
  3. zdravotní způsobilost  ke studiu a výkonu povolání - ke stažení ZDE
  4. test z biologie člověka v rozsahu učiva střední školy - ukázka testu
  5. povinná účast na ústním pohovoru