Novinky

Studenti AGEL Vyšší odborné školy zdravotnické v Přerově mají více prostoru ke studiu

Vyšší odborná škola zdravotnická, jejíž zřizovatelem je společnost AGEL, zahájila v září již druhý školní rok v budově na náměstí Přerovského povstání v centru města. Škola byla slavnostně otevřena v loňském roce za přítomnosti olomouckého arcibiskupa Mons. Jan Graubnera, který přímo v prostorách zrekonstruované budovy v centru města požehnal tolik potřebné škole. Škola se pomalu rozrůstá a od letošního září mají studenti k dispozici další dvě patra učeben, včetně přednáškové auly.

Kapacita školy se od minulého týdne rozšíříla o učebny v dalších dvou patrech, bude se jednat o dvě klasické učebny, určené pro přednášky. Další část učeben pak bude dovybavena moderními pomůckami, simulujícími nemocniční pokoje a pracovny sester. „V těchto učebnách bude probíhat odborná – skupinová výuka, připravující studenty na praxi ve zdravotnických zařízení. Ostatní prostory budou mít studenti pro výuku první pomoci a intenzívní péče. Součástí moderního vybavení nových učeben budou polohovatelná lůžka včetně nemocničních figurín. Dále budou mít studenti možnost k nácviku odborných výkonů využívat simulátory pro nácvik injekcí, infúzní pumpy, dávkovače a např. i trenažéry enterální výživy“ vysvětluje zástupkyně ředitele školy Mgr. Alžběta Panáková.

S novými prostory získala škola i rozlehlou přednáškovou aulu, která se nachází v pátém podlaží. „Aula je pro výuku zajímavá, neboť kapacitně umožní vést přednášky pro větší počet posluchačů najednou, což v budoucnu plánujeme využít,“ uvádí Mgr. Alžběta Panáková.

AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická v Přerově nabízí studium v oboru Diplomovaná všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě studia. V loňském roce byla výuka zahájena s jednou třídou v denní a s jednou třídou v kombinované formě studia, vždy po 20 studentech. Letos do školních lavic zasedne téměř 50 nových studentů denní kombinované formy studia.

Budova školy, jejíž majitelem je město Přerov, prošla během posledních dvou let velkou modernizací. Po rekonstrukci vnějšího pláště, zateplení a výměny oken, přišly na řadu také vnitřní prostory, kde došlo k výmalbě, výměně podlahových krytin nebo výměně sociálního zařízení. Pracovalo se také na nových datových a elektrických rozvodech.

Zřizovatelem vyšší odborné školy zdravotnické je společnost AGEL, která patří k největším poskytovatelům zdravotnické péče v České republice. Otevření školy v Přerově bylo reakcí na dlouhodobý nedostatek zdravotnického středního personálu, který chce AGEL aktivně řešit. Náš záměr byl záhy podpořen vedením města Přerov, Olomouckým krajem a také olomouckým arcibiskupstvím. AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická v Přerově je prvním pracovištěm v Olomouckém kraji, ale třetím celkově. V současné době u nás na pobočkách v Ostravě, Českém Těšíně a v Přerově, studuje nad 630 žáků. Těší nás, že zájem o zdravotnické obory v tomto složitém období neklesá, ale naopak roste,“ uzavírá Mgr. Alžběta Panáková.

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz