Novinky

Nakoukněte do nové AGEL Vyšší odborné školy zdravotnické v Přerově

Vyšší odborná škola zdravotnická v Přerově, jejíž zřizovatelem je společnost AGEL, se připravuje na již třetí školní rok v budově na náměstí Přerovského povstání v centru města. Na pátek 31. března zve všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří.

„Den otevřených dveří plánujeme na pátek 31. března od 12 do 17 hodin. Zájemci o studium na naší škole si budou moci prohlídnout prostory školy včetně dvou nových zrekonstruovaných pater. Vystaveny budou moderní pomůcky, které využíváme během teoretických, ale i praktických hodin. Zájemci mohou pak také nahlédnout do učeben, které simulují nemocniční pokoje nebo pracovny sester. Během celé akce budou přítomni jak studenti, tak i pedagogové, kteří rádi odpoví na všechny otázky ohledně studia nebo praxe ve zdravotnických zařízeních,“ popisuje zástupkyně ředitele školy Mgr. Alžběta Panáková a dodává, že akce se zúčastní hlavní sestra Nemocnice AGEL Přerov Bc. Bronislava Budinová.

AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická v Přerově nabízí studijní obor diplomovaná všeobecná sestra, který lze studovat v denní nebo kombinované formě. Pro školní rok 2023/2024 plánuje škola přijmout 20 studentů v denní a až 25 studentů v kombinované formě. Délka studia závisí na formě zvoleného studia. Studenti v denní formě studují 3 roky, kombinované studium je naopak 3,5leté.

Společnost AGEL nabízí studentům oboru diplomovaná všeobecná sestra Stipendijní program AGEL, který mohou čerpat jak studenti denní, tak i kombinované formy. Stipendijní program nabízí nejen výhodné podmínky, ale hlavně garanci zaměstnání po skončení studia.

„Na naší přerovské pobočce aktuálně studuje více než 60 studentů a už teď se těšíme na nové tváře, které se stanou naší součástí. Zájemci o studium mohou své přihlášky ke studiu podávat až do 31. května. Se všemi uchazeči, kteří splní podmínky, se pak rádi setkáme během přijímacího řízení na konci června,“ uvádí Mgr. Alžběta Panáková.

Zřizovatelem vyšší odborné školy zdravotnické je společnost AGEL, která patří k největším poskytovatelům zdravotnické péče v České republice. Otevření školy v Přerově v roce 2021 bylo reakcí na dlouhodobý nedostatek zdravotnického středního personálu v Česku, který chce AGEL aktivně řešit. Záměr byl záhy podpořen vedením města Přerov, Olomouckým krajem a také olomouckým arcibiskupstvím. AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická v Přerově je prvním vzdělávacím pracovištěm skupiny AGEL v Olomouckém kraji, ale třetím celkově. V současné době na pobočkách v Ostravě, Českém Těšíně a v Přerově studuje více než 630 žáků. Veškeré informace ohledně studia lze dohledat na webových stránkách školy https://szs.agel.cz/

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz