Novinky

AGEL vyšší odborná škola zdravotnická otevírá kvalifikační vzdělávací kurzy v Olomouckém kraji

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická otevírá svůj první akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář v Olomouckém kraji. Vzhledem k obsahové náplni kurzu získá absolvent kompetence pro práci ve zdravotnických, lázeňských nebo lékárenských zařízeních. Po úspěšném ukončení kurzu obdrží absolventi Osvědčení k výkonu nelékařského zdravotnického povolání Sanitář.

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická není v oblasti nabízení vzdělávacích kurzu žádným nováčkem. Kurzy, které nabízí v Moravskoslezském kraji, se těší enormnímu zájmu. Škola má na kontě už přes 200 úspěšných absolventů. Zájemce láka zejména stabilní práce ve zdravotnictví. Téměř všichni frekventanti našli uplatnění ve zdravotnictví na pozici sanitář, a to nejen na standardních odděleních nemocnic, ale též v síti komplementů, jako jsou např. operační sály, laboratoře, lázeňství a mnoho dalších.

 „Díky neutichajícím dotazům na náš kvalifikační kurz Sanitář v Olomouckém kraji jsme se rozhodli, že v listopadu spustíme první sanitářský kurz a to v Přerově. Délka tohoto kurzu je necelé tři měsíce, během kterých účastníci absolvují jak teoretickou, tak praktickou výuku. Odborná praxe proběhne v Nemocnici AGEL Přerov kde kurzisté nahlédnou na různá oddělení a seznámí se s chodem nemocnice,“ popisuje Mgr. Alžběta Panáková a dodává, že kurz je ukončen jak teoretickou, tak i praktickou zkouškou.

 Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář na je plánovaný od 13. listopadu do 6. ledna 2024. Zájemci se mohou hlásit až do 6. listopadu na stránkách školy.  Kurz probíhá v rozsahu 180 hodin a je rozdělen na dvě části. Teoretická část probíhá formou hybridní výuky, to znamená, že část teoretické výuky probíhá online a část přímo ve školních prostorách AGEL vyšší odborné školy na Náměstí Přerovského povstání. Nejvíce zajímavá a lákavá část všech kurzů je odborná praxe, která bude probíhat v Nemocnici AGEL Přerov.

 „Za určitých podmínek je po úspěšném ukončení kurzu a nástupu do jednoho z našich zdravotnických zařízení možné vrácení účastnického poplatku. Pokud je uchazeč evidován na Úřadu práce, může si podat žádost na příslušném ÚP o uhrazení kurzovného,“ uvádí Mgr. Alžběta Panáková.

 Akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář se mohou zúčastnit zájemci starší 18 let s ukončeným základním vzděláním a v dobrém zdravotním stavu. Uchazeč musí být očkován proti hepatitidě typu B, případně mít za sebou 1. dávku vakcíny v době zahájení kurzu. Veškeré informace ohledně všech kurzů najdou zájemci na webových stránkách školy https://vospr.szs.agel.cz/ nebo na stránce https://vzdelavani.agel.cz/.

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz